Andelsboligforeningen TJØRNEN

 
Foreningen
 • Nyheder
 • Bestyrelsen
 • Vedligholdelse
 • Historie
 • Venteliste
 • Her bor vi (bykort)

 • Dokumenter
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsesmøder
 • Fællestjørnen
 • Vedtægter
 • Husorden
 • Regnskab
 • Budget
 • Energimærkning

 • Kontakt
 • Bestyrelsen
 • Varmemester
 • Administrator

 • Forside
  Nyheder
  Ansættelse af Morten Clemme som ny vicevært (6. juli 2014 / Opdateret d. 15. juli 2014)
  Bestyrelsen har ansat Morten Clemmesen (Clemme) som ny vicevært og varmemester. Clemme har indgående kendskab til ejendommen som tidligere beboer og bestyrelsesmedlem i foreningen. Han er ligeledes yderst velkvalificeret, idet han har en uddannelsesmæssig baggrund som Erhvervs- og ejendomsservicefunktionær. Clemme er ansat 13 timer om ugen og har ikke faste møde- og gå-hjem-tider, da han også har et andet job at passe. Han bestræber sig dog på at vise sig hos os hver dag; visse dage kortere og andre dage længere tid. Han kan kontaktes på det samme telefonnummer, som I benyttede til Benny (21 70 37 83).

  Foreningens vicevært Benny er død (19. juni 2014)
  Det er med stor sorg, at bestyrelsen må meddele beboerne, at Benny blev fundet død i sin seng i går formiddags.

  Svampeadvarsel (13. juni 2014)
  Foreningen har for nylig haft et temmelig bekosteligt angreb af skimmelsvamp i en lejlighed. I en karnap var der konstrueret en briks, som fyldte hele bredden, og som følge deraf var karnappens hjørner blevet skjult i hele briksens højde. På et tidpunkt var der trængt fugt ind, som på grund af briksens præcise tilpasning, hverken kunne ses eller komme til at fordampe. Dette var åbenbart en invitation til skimmelsvamp, og det blev ikke opdaget før beboeren en dag lettede lidt på madrassens ene hjørne.
  Bestyrelsen vil derfor kraftigt advare imod at placere møbler eller andet, så de skjuler panelerne i karnapperne og især hjørnerne.

  Opsætning af magnetholdere på kælderdøre (11. april 2014)
  For at gøre livet lettere for beboere, der skal bære tunge eller uhåndterlige ting ud i gården via kælderhalsene, har bestyrelsen i samarbejde med vicevært Benny Pedersen gentagne gange opsat kroge, så dørene kunne holdes midlertidigt åbne. Krogene har været specielt vigtige ved de kælderhalse, hvor der er opsat skabe med nødpumper, som skal bruges i tilfælde af oversvømmelse.
  Til vores store ærgrelse har vi oplevet, at en eller anden person, der efter vores opfattelse må have en brist i hovedet, har fjernet krogene igen hver gang. De sidste kroge, vi satte op kunne ikke umiddelbart skrues ud igen, men det afholdt ikke gerningspersonen fra at fjerne dem; der blev simpelthen begået decideret hærværk, idet krogene blev brækket af.
  Der er nu opsat magnetholdere på dørene. Disse er så kraftige, at det vil være nødvendigt at bruge støjende værktøj for at fjerne dem. Hvis nogen, navnlig beboere i stuelejlighederne, hører mystisk støj fra kældrene om natten, beder vi om, at man omgående ringer til bestyrelsen. Vi vil meget gerne pågribe gerningspersonen med henblik på at indlede en eksklusionssag.
  I modsætning til krogene kan magnetholderne, ved et uheld, komme til at holde dørene åbne. Dette sker hvis en dør bliver åbnet helt, for så tager magneten fat. Vær derfor venligst opmærksom på, at døren faktisk lukker efter dig, når du har haft den åben. Der skal ikke bruges mange kræfter; et let træk i døren er nok til, at magneten slipper igen.

  1. års gennemgang af facaderenovering (21. juni 2011)
  Den 3. maj gennemgik arbejderne første års gennemganget af facaderenoveringen. Der var indkommet en pæn mængde udfyldte skemaer om fejl og mangler fra beboerne. De er blevet skannet ind i en PDF-fil, som bliver gemt som dokumentation, hvis der senere skulle opstå uenighed om arbejdet. Forhåbentlig bliver arbejdet udført snarest muligt.

  Tilbud på udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør (21. juni 2011)
  Bestyrelsen har indhentet et standard-tilbud til brug ved udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør for tv- og -mf lejligheder i en given opgang, 7 lejligheder, inklusiv VVS-, murer- og maler-arbejde. Af de 3 tilbud, vi har indhentet, var firma Saniva VVS det billigste, kr. 325.310,- ekskl. moms.  AB. Tjørnen
  Mozartsvej 18, Kld.
  2450 København SV
  SE-nr.: 89418119
  mail@ab-tjoernen.dk