Andelsboligforeningen TJØRNEN

 
Foreningen
 • Nyheder
 • Bestyrelsen
 • Vedligholdelse
 • Historie
 • Venteliste
 • Her bor vi (bykort)

 • Dokumenter
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsesmøder
 • Fællestjørnen
 • Vedtægter
 • Husorden
 • Regnskab
 • Budget
 • Energimærkning

 • Kontakt
 • Bestyrelsen
 • Varmemester
 • Administrator

 • Forside
  Vedligeholdelse af ejendommen
  Udskiftning af faldstammer og stigrør (26. maj 2014)
  Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde d. 26. maj 2014 besluttet at indhente tilbud på udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør i Straussvej 19 th. og 27 th. hos Holms VVS. Arbejdet forventes at kunne påbegyndes inden slutningen af august 2014.

  Afklaring af status på udskiftning af faldstammer og stigrør (12. marts 2014)
  Bestyrelsen vil i løbet af 2014 kortlægge hvilke lejligheder (opgangssider), hvor der mangler at blive udskiftet faldstammer og lodrette stigrør i foreningen. Beboerne kan derfor forvente at få besøg af foreningens vicevært og bestyrelsesmedlemmer i løbet af året.

  Udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør i højresiden på Straussvej 19 og 17 (12. marts 2014)
  Bestyrelsen orienterede på den ordinære generalforsamling d. 12. marts 2014, at faldstammer og lodrette stigrør i Straussvej 19 th. og 27 th. vil blive udskiftet i løbet af 2014. Bestyrelsen indhenter tilbud på udskiftningen hos Holms VVS. Prisen vil være inkl. murer- og malerarbejde. Arbejdet kan muligvis gøres billigere, hvis det er muligt for håndværkerne at anvende de eksisterende etagegennemføringer, så badeværelsesgulvet undgås at hugges op. Sandsynligvis kan dette ikke gøres alle steder, da afløbet fra håndvasken på toilettet er delvist indstøbt i etageadskillelsen, men på de badeværelser hvor det er muligt, vil det blive gjort. Bestyrelsen vil endvidere kræve, at blikkenslagere og murere koordinerer deres arbejde, så der undgås at beboerne står uden toilet og bad i 5-6 uger, som det tidligere har været tilfældet.

  Udskiftning af faldstammer og lodrette stiggør (29. februar 2012)
  Til den ordinære generalforsamling d. 29. februar 2012 blev bestyrelsens anvendelse af foreningens økonomiske midler diskuteret i forbindelse med udskiftningen af faldstammer og stigrør i Straussvej 25 tv. og mf. Foreningen havde i forbindelse med udskiftningen betalt for dels nye toiletter, da de gamle gik i stykker under renoveringen, og dels for nye standardfliser, da en koldvandsgennemføring ødelagde de eksisterende. Utilfredsheden skyldtes, at foreningen ikke havde betalt for lign. ødelæggelser ved tidligere udskiftning af faldstammer og stigrør hos andre af foreningens beboere. På mødet blev det endvidere forslået at udskifte faldstammer og lodrette stigrør i Straussvej 27 og Mozartsvej 18.

  Økonomiske midler til udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør (24. marts 2010)
  Til den ordinære generalforsamling d. 24. marts 2010 blev det besluttet, at de overskydende penge som blev sparet på udgiften til udvendig vedligeholdelse skulle anvendes til udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør. På generalforsamlingen fortalte Kim Nøer endvidere, at der tidligere var afsat et beløb til renovation af faldstammer, som stadig stod på foreningens konto, så der var flere tilgængelige midler til at foretage denne renovering. Bestyrelsen meddelte, at de ville undersøge dette nærmere, da det lå et par år tilbage før den nuværende bestyrelses tid.

  Billigere pris på renoveringsprojekt (19. marts 2009)
  Til den ordinære generalforsamling d. 19. marts blev det oplyst, at foreningen havde fået en billigere pris på renoveringsprojektet, så der blev sparet 1.000.000kr. på renoveringsarbejdet, som nu var kommet i overskud. Pengene var bevilliget til udvendig vedligeholdelse og kunne ikke umiddelbart anvendes til indvendig vedligeholdelse fx til udskiftning af faldstammer og lodrette stigrør.
  Renoveringsprojektet havde opstart i uge 16 i 2009, og blev udført af Peter Jahn og Partnere.

  Udvendig vedligeholdelse (6. oktober 2008) Til den ekstraordinære generalforsamling d. 6. oktober 2008 blev foreningens bestyrelse bemyndiget til inden for en beløbsramme af 5.500.000kr. at iværksætte udvendig vedligeholdelsesarbejder i henhold til Peter Jahn og Partneres udarbejdede vedligeholdelsesplan for AB. Tjørnen.

 • Overslagsbudget fra Peter Jahn og Partnere - 2008
 • Konsekvensberegning for byggelån - 2008
 • Vedligeholdelsesplan udarbejdet af Peter Jahn og Partnere - 2007 • AB. Tjørnen
  Mozartsvej 18, Kld.
  2450 København SV
  SE-nr.: 89418119
  mail@ab-tjoernen.dk